Sivil Airsoft Topluluğu Etkinlik Kuralları

satakademibanner.png
S.A.T. Airsoft Topluluk, Organizasyon ve Disiplin Kuralları

Airsoft, askeri canlandırma, harekât, organizasyon ve taklit muharebe temelli bir strateji canlandırma oyunudur. Bu metinde sayfalar ve maddeler boyunca belirtilecek olan airsoft oyun içi uygulama kuralları ve organizasyona katılma kuralları eğer topluluğa kabulünüz sağlandıysa sizi bağlayacaktır. Bu kurallar manzumesini imzalayan ( topluluğa katılmanın şartı imzalamaktır ) her birey sorumluluğu aldığını kabul etmiş sayılır. Airsoft bir dürüstlük oyunu olarak, karşınızdaki arkadaşınıza büyük saygı duymanızı gerektiren temel bir kaide üzerine bina edilir. Bu doğrultuda temel olgu dürüstlük ve güzel ahlaktır.

Grup Disiplin ve Oyun İcra kuralları

Madde 1 –
Tüm etkinliklerimize on sekiz ( 18 ) yaşından küçük olanlar katiyetle alınmazlar. Veli veya refakatçi eşliğinde oyunlara alınmalarının teklifi dahi yasaktır.

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan hiçbir birey oyunlarımıza iştirak edemez. Yabancı uyruklu oyuncuların katılımı dernek yönetiminin iznine tabidir.

Madde 3 - Tüm oyuncuların grup/takım halinde veya münferit olarak bir başka oyuncuya, gruba/takıma fiziki saldırı veya en ufak fiziki teması, sözlü saldırısı, küfür, hakaret, din ve siyaset hakkında kavga çıkaracak şekilde tartışmaları yasaklanmıştır. Bu kurala uymayan grup, takım ve saldırıya karışan tüm bireyler topluluktan sorgusuzca ihraç edilirler. İhraç durumu yönetim kurulu tarafından karara bağlandıktan sonra ilgili bireylere sözlü olarak bildirilir. İlgili yaptırım/cezaya maruz kalan grup, takım veya birey o güne kadar sağlamış olduğu tüm haklarını kaybeder. Aidat, rütbe, yama (patch) vs gibi topluluk tarafından sağlanan edinimlerden doğan tüm maddi ve manevi haklar ihraç nedeniyle kaybedilmiş olur ve bireylerin itirazı kabul edilmez. Topluluğa tüm ekipmanlar iade edilmelidir.

Madde 4 – Takım kurma talepleri tamamen yönetimin inisiyatifindedir. Dışarıdan takım olarak gelecek her grubun talebi dikkate alınacak ancak karara bağlanması yönetime bırakılacaktır.

Madde 5 - Yönetim kurulu Bir başkan, dört başkan yardımcısında oluşmaktadır.

Madde 6 - Tüm etkinliklerimizde bireyler kendi oyun içi güvenliklerini sağlamak zorundadırlar. Oyun içinde gerçekleşecek hiçbir kaza, ölüm ve şiddetli ve şiddetsiz tüm yaralanmalar, travmalar, uzuv kayıpları, maddi ve manevi tüm insan anatomisini ilgilendiren tahribatlar topluluğun tüm üyelerini ve yönetim kurulunu bağlamaz. Tüm oyuncular bu kuralı kabul etmiş sayılırlar. Tüm oyuncuların bireysel olarak güvenlik önlemlerini sağlamaları gerekliliği defalarca bildirilmiştir.

Madde 7 - S.A.T. Airsoft Topluluğuna bireysel olarak üye olmak isteyen tüm oyuncuların durumu yönetim kurulu kararına bağlıdır. Topluluğa üye olan bireylere kimlik kartı, rütbesi, topluluk yaması yönetim kurulu tarafından ücreti mukabilinde sağlanacaktır.

Topluluğumuza üye olmak isteyen arkadaşlarımız;

a ) Kendisine ait sabıka kaydının adliyeden alınmış nüshası,
b ) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,
c ) Üç adet fotoğraf

ile tarafımızdan verilecek başvuru formunu doldurması, ayrıca iki kişinin kendisine referans olması gerekmektedir. Ayrıca ilgili kuralları okuması, disiplin, yönetmelik ve kurallar ile ilgili feragatnameyi imzalaması gerekmektedir. Yukarıdaki şartlardan birini eksik olarak yerine getiren arkadaşların üyelik işlemleri başlatılmaz.

Madde 8 – Topluluğa yeni kayıt olan tüm bireyler yönetimin ikinci bir kararına kadar SAT Akademi bünyesinde oyunlara iştirak etmeleri mecburidir.

Madde 9 - Hiçbir koşulda belirtilen yönetimce belirtilen güvenli alanlar dışında oyuncuların ellerindeki AEG ( automatic electric gun ) oyuncaklarıyla rastgele deneme atış yapmaları yasaktır. Kurala uymayan arkadaşlar yönetimce tespit edilir ve uyarılır. İhlal devam ederse uygulanacak yaptırım yönetim kurulu kararı ile alınır.

Madde 10 - Hiçbir koşulda tel gözlük ( mesh ) kullanımı yasaktır. Kullanan arkadaşlar oyun alanı dışına alınırlar. Balistik gözlük kullanılması şarttır. Daha önce belirtildiği gibi kendi güvenliğini sağlamayan bireyler asla topluluğu suçlayamazlar.

Madde 11 - Organizasyon alanına uyuşturucu madde getirmek, tüketmek yasaktır. Bu kurala uymayan arkadaşlar ivedilikle kolluk kuvvetlerine ihbar edilirler.

Madde 12 - S.A.T. Airsoft Topluluğunda ateşli silah kullanılması, ateşli silahlar ile kesici tüm aletlerin etkinlik esnasında, güvenli bölgede oyuncunun üzerinde görünecek şekilde taşınması yasaktır. Bu kurala uymayan arkadaşlar ivedilikle kolluk kuvvetlerine ihbar edilirler.

Madde 13 - Kaybolan veya arızalanan tüm araç gereçlerden S.A.T. Airsoft Topluluğu bütünüyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 14 - S.A.T. Airsoft Topluluğu içinde bölücülük yapan veya yapmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti anayasasını ihlal edecek her birey sorgusuz sualsiz topluluğa geri alınmamak üzere kovulacak ve kolluk kuvvetlerine ihbar edilecektir. İlgili kişinin kimlik bilgileri Adalet sistemimizle ve diğer oyun gruplarıyla paylaşılacaktır.

Madde 15 - Güvenlik ekipmanları olmayan misafir ve oyuncular asla oyunlara alınmayacak ve oyun alanını terk etmeleri istenecektir.

Madde 16 - İlk defa airsoft icra edecek olan bireylerin oyun içinde kendisine verilen tecrübeli oyuncu ile hareket etmesi şarttır. Oyunun icrası haricinde izleyici olarak oyun alanına hiçbir birey dâhil olmayacaktır.

Madde 17 - Oyun içinde rakibinden veya takım arkadaşından isabet alan oyuncu “vuruldum” şeklinde durumunu bağırarak belirtmek durumundadır. Vurulan oyuncu hiçbir şekilde alan tespiti, istihbarat veya kendi arkadaşına avantaj sağlayacak bilgi veremez. Bu kurala uymayan arkadaşlar oyundan o günkü oyundan men edilirler. İlgili kuralın ihlali birden fazla kere tespit edilirse yönetim kişi hakkında disiplin kararı alma yetkisine sahiptir.

Madde 18 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Jandarma teşkilatına ait aktif kullanımda olan kamuflajların veya kıyafetlerin oyuncular tarafından giyilmesi, kendini güvenlik kuvvetlerimize benzetmesi kesinlikle yasaktır ve bu oyuncular oyunlara alınmazlar. Bu durumda ısrar eden arkadaşların üyelikleri yönetim kurulu kararıyla düşürülebilir.

Madde 19 - AEG ismini verdiğimiz oyuncaklar kesinlikle çantasız veya elde görünür şekilde taşınmamalıdır. Sahibi olduğunuz oyuncakların faturaları ile gezdirmeniz gerekmektedir.

Madde 20 - Güvenli bölge içinde tüm oyuncuların oyuncaklarda şarjörü takılı halde gezmesi ve oyuncağın emniyetinin açık olması yasaktır. Bu kurala uymayan arkadaşlar ivedilikle uyarılırlar.

Madde 21 – Eğer yeni oyuncu var ise güvenlik brifingine katılmak zorundadır. Güvenlik brifingine katılmayan oyuncular, oyunlara dâhil edilmezler. Güvenlik brifingini bir yıldan fazladır S.A.T. Airsoft Topluluğu içinde oyun icra etmiş tüm arkadaşlar verebilirler. Görevlendirme yönetim kurulu tarafından yapılır.

Madde 22 - Oyun sırasında meydana gelecek olağan üstü durumlarda düdük çalınması, telsiz ile irtibata geçilmesi veya yüksek sesle “oyun durdu” şeklinde bağırılması gerekmektedir.

Madde 23 - Oyun alanını hiçbir gerekçe olmadan takım veya bireysel olarak terk etmek yasaktır. Kurala uymayan takım veya birey hemen topluluktan ihraç edilir.

Madde 24 - Sürekli bir hastalığı olan, düzenli ilaç kullanan, kronik rahatsızlığı olan arkadaşlar durumlarını en yakın arkadaşlarına bildirmekle yükümlüdürler. Tüm oyuncular acil durumlar için ilkyardım çantası taşımalıdır. Eğer tüm takım adına bir kişi kapsamlı bir ilk yardım çantası taşıyorsa oyunun yapısına göre bu durum yeterli sayılabilir.

Madde 25 - S.A.T. Airsoft Topluluğu bünyesindeki takımlar azami 20 kişiden oluşur.Bir takımın alacağı aday oyuncuyu yönetime bildirmesi şarttır.

Madde 26 - Takımlar kıyafet ve kamuflaj konusunda özgürdürler. Tüm oyuncular, tüm oyun türlerinde kot pantolon, yazılı veya baskılı t-shirt giyemezler. Bu kıyafetler diğer oyunculara ve emek verenlere saygısızlık anlamına gelmektedir.

Madde 27 - Takım ile ilgili oluşacak sorunlarda Takım kaptanı yönetim tarafından çağırılarak ilgili sorun ve durum hakkında bilgi istenir. Takım kaptanının olmadığı yerlerde takımın rütbece en tecrübelisi takıma vekalet eder.

Madde 28 - Tüm oyuncuların hi-cap tabirli yüksek kapasiteli kurulabilen şarjörleri kullanması yasaktır. Kurala uymayan arkadaşlar oyunlara alınmayacaktır.

Madde 29 - Oyunlarda el bombası kullanımı karara bağlanacaktır.

Madde 30 - Kalkan kullanımı karara bağlanacaktır.

Madde 31 - Aksini yönetim belirtmedikçe oyunlarda torpil ve sis kullanımı yasaktır.

Madde 32 - Hiçbir oyuncu ve takım oyunun icra edildiği alan ve güvenli bölge içinde çöp bırakmamalı ve çöplerini temizlemelidir. Hayvanlara karşı saygılı olunmalı asla canlıya atış yapılmamalıdır. Aksi takdirde hareket edenlere takım ise 100 TL ceza verilmesi, Birey ise 25 lira ceza ile cezalandırılması uygun görülmüştür. Çevre temizliği ve doğaya saygı asıl ilkemizdir. Bu cezaların hayvan hakları derneklerine aktarılması karara bağlanmıştır.

Madde 33 - Etkinliklerimize katılan takım ve oyuncular eğer bizim üyelerimiz ise oyun haftalarında oyunlara iştirak etmeleri mecburidir. Kendi organizasyonumuzun olduğu gün başka organizasyonlara katılan arkadaşların ve takımların toplulukla ilişiği kesilir.

Madde 34 - S.A.T. Airsoft Topluluğunda rütbe sistemi bulunmaktadır.

Madde 35 - Etkinlik günü tüm oyuncuların belirtilen etkinlik saatinden 1 saat önce alanda hazırlıkları bitirmeleri gerekmektedir. Brifing alanına gelen arkadaşlar askeri rahat düzende konuşmadan brifingi dinlemek zorundadır. Brifing bittikten sonra gerekli ayarlamaların yapılacağı süreye kadar herkes serbestçe konuşabilir. Brifing esnasında konuşmak, eksik malzeme nedeniyle brifing alanından ayrılmak yasaktır. Etkinlikler topluluğa ait www.satairsoft.org adresinden bildirilecektir.

Madde 36 - Her ne şekilde olursa olsun, oyun alanına etkinlik saatinden sonra gelen herkes oyunlara alınmayacaktır.

Madde 37 - Meskûn mahal bölgelerde eğer çatışma bölgesi 10 metrenin altına iniyorsa oyuncular mutlaka tabancalarını kullanmak zorundadır. Meskûn mahale girişe kadar replikalar ( AEG ) kullanılabilir. Ancak meskûn mahalde odalar ve katlar arası çatışma noktalarında tabanca kullanımı şarttır. Binanın içine girdikten sonra AEG kullanımı kesinlikle yasaktır. Ana giriş kapı eşiğine kadar AEG kullanımı serbesttir. Bu kural ormanda, gece oyunlarında geçerli değildir.

Madde 38 - Fps limitleri aşağıya belirtilmiştir. Tüm limit ölçümleri .20 grlık BB ile yapılacaktır. Tüm ölçümleri takımlar kendi aralarında yapmak zorundadır.

Tabancalar ( Pistol )
FPS : Azami 330 FPS
Mecburi Kullanım Alanı : 10 Metre Altı - Bina içi ve dışı
Atış Tipi : Sadece Tekli
Şarjör Kapasite : Sınırsız

Yakın Muharebe Tüfekleri ( CQB )

FPS : Azami 330 FPS
Mecburi Kullanım Alanı : 10 Metre İçi Bina içi veya Dışı
Atış Tipi : Bina içi tek atış mecburi, 10 Metre üstü açık arazi seri kullanılabilir.
Şarjör Kapasite : 5 Midcap veya Sınırsız Low cap

Saldırı Tüfekleri ( Assault Rifle )
FPS : Azami 400 FPS
Mecburi Kullanım Alanı : 10 Metre dışı
Atış Tipi : Seri ve Tekli Bina içi kullanılamaz,yasaktır
Şarjör Kapasite : 5 Midcap veya Sınırsız Low cap

Makineli Otomatik Tüfekler ( Heavy Machine Gun & LMG )
FPS : Azami 450 FPS
Mecburi Kullanım Alanı : 20 Metre dışı
Atış Tipi : Seri ve Bina içi kullanılamaz,yasaktır
Şarjör Kapasite : İki ( 2 ) adet tambur.
Ağırlık : BB yüklenmemiş haliyle 6 ( altı ) kilogramdan aşağı olamazlar.

Keskin Nişancı Tüfeği ( DMR – Designed Marksman Rifle - AEG )
FPS : Azami 450 FPS
Mecburi Kullanım Alanı : 20 Metre dışı
Atış Tipi : Tek Atış ve Bina içi kullanılamaz,yasaktır
Şarjör Kapasite : Lowcap Sınırsız
Dürbün : Dürbün takılı olması zorunludur

Keskin Nişancı Tüfeği ( Sniper Rifle & Bolt Action)
FPS : Azami 550 FPS
Mecburi Kullanım Alanı : 25 Metre dışı
Atış Tipi : Tek Atış ve Bina içi kullanılamaz,yasaktır
Şarjör Kapasite : Lowcap Sınırsız
Dürbün : Dürbün takılı olması zorunludur
Yedek AEG : Tabanca dışında yedek AEG kullanmaları yasaktır.
 
Son düzenleme:
SAT Yönetim

Yorumlar

Yukarı Alt